Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viii

voor de rekeningen en begrootingen is natuurlijk rekening gehouden met de wijzigingen, daarin bij Prov. Blad 34 van 1916 aangebracht.

Ten slotte zijn ook de Aanteekeningen betreffende zegel en registratie, welke niet geheel en al „up to date" meer waren, bijgewerkt. Zij betreffen de thans geldende zegel- en registratiewetgeving. Komen de ingrijpende herzieningen van beide belastingregelingen, welke thans bij de Tweede Kamer aanhangig zijn, tot stand, dan zullen — naar ik ten overvloede opmerk — deze aanteekeningen stellig voor een groot deel niet juist meer zijn.

Voor opmerkingen houd ik mij ook thans weder gaarne aanbevolen.

's-Gravenhage, September 1916.

d. M.

Sluiten