Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

Doorloopend volgnummer.

Hoofdstuk m, IV, V en VI. Artikelen.

OMSCHRIJVING DER ONTVANGSTEN.

Transport

Art. Opbrengst van verpachte tollen op sluizen, bruggen en wegen

Totaal van het lilde Hoofdstuk

HOOFDSTUK IV.

Ontvangsten wegens diensten door den polder bewezen.

Art. Van den polder voor bemaling,

overneming of inlating van water . .

„ Van x) voor het onderhoud

van 2)

„ Van x) voor het onderhoud

van a)

Totaal van het IVde Hoofdstuk

HOOFDSTUK V.

Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten.

Art. Opbrengst van schikkingen met overtreders van keuren

„ Opbrengst van verkrijgbaar gestelde stukken

„ Teruggave van zegelgelden van aanslagbiljetten

„ Overschot op rantsoenpenningen of bestedingskosten

„ . Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende

Totaal van het Vde Hoofdstuk

HOOFDSTUK VI.

Buitengewone ontvangsten.

Art. Opbrengst van den verkoop van poldereigendommen

Transporteeren

Geraamd bedrag in het vorige dienstjaar.

Werkelijke ontvangsten der rekening over het' vorige dienstjaar.

Thans voorgedragen bedrag der raming.

1) In te Tullen: „den polder ", „de gemeente "of Iets dergelijks.

2) In te Tullen nauwkeurige aanduiding van het object, dat onderhonden wordt.

Sluiten