Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

Doorloopend volgnummer.

Hoofdstuk I, II en in, • Artikelen.

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

Geraamd bedrag in het vorige dienstjaar.

Werkelijke uitgaven der rekening over het vorige dienstjaar.

Thans voorgedragen bedrag der raming.

Transport

Art. Briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven

„ Kosten van het bijhouden der gaarderboeken en hoefslagboeken

„ Kosten van verkiezingen

„ Kosten van het*afkondigen van stukken en advertentiekosten

„ Zegel- en registratierechten

„ Kosten van rij- en vaartuigen

Totaal van het Iste Hoofdstuk

HOOFDSTUK H.

Kosten van invordering der polderlasten.

Art. Kosten van invordering der omslagen en der uitkeeringen van hoefslagplichtigen

„ Kosten van invordering van andere belastingen

Totaal van het Ilde Hoofdstuk

HOOFDSTUK HL

Kosten van openbare werken.

Art. Jaarwedde van het • personeel ten dienste van het beheer der openbare werken, voor zoover niet onder de volgende artikelen begrepen .

„ Kosten van gewoon onderhoud van sluizen, bruggen en duikers

„ Idem van kaden, dijken en beschoeiingen

„ Idem van wateringen en slooten . . .

Transporteeren

Sluiten