Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

Doorloopend volgnummer.

Hoofdstuk V, VI en VII. Artikelen.

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

Geraamd bedrag in het vorige dienstjaar.

Werkelijke uitgaven der rekening over het vorige dienstjaar.

Thans voorgedragen bedrag der raming.

Transport

Art. Onderhoud en administratie der bezit- • tingen, niet voor den openbaren dienst bestemd

„ Kosten vallende op verhuringen, verpachtingen en verkoopingen j

Kosten van het innen der rente van inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld

Totaal van het Vde Hoofdstuk

HOOFDSTUK VI.

Rente en aflossing.

| Art. Rente van geldleeningen

„ Aflossing van geldleeningen

| „ Betaling van annuïteiten voor geldleeningen verschuldigd

- i . Rente van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gelden

Totaal van het Vide Hoofdstuk

HOOFDSTUK VII.

Uitgaven niet onder de vorige Hoofdstukken behoorende.

Art. Kosten van pensionneering der beambten

„ Vergoedingen wegens buitengewone werkzaamheden

„ Kosten van het voeren van rechtsgedingen

., Kosten van rechtskundig of technisch onderzoek

Transporteeren

A. P. R. 2e dr.

Sluiten