Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Doorloopend volgnummer.

Hoofdstuk

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

Geraamd bedrag in het vorige dienstjaar.

Werkelijke uitgaven der rekening over het vorige dienstjaar.

Thans voorgedragen bedrag der raming.

Verzameling der uitgaven. I. Uitgaven van huishoudelijk bestuur . . II. Kosten van invordering der polderlasten

III. Kosten van openbare werken

IV. Bijdragen aan andere besturen ....

V. Kosten van beheer en onderhoud der bezittingen

VI. Rente en aflossing

VTI. Uitgaven niet onder de vorige Hoofdstukken behoorende

Vin. Onvoorziene uitgaven

IX. Buitengewone uitgaven

X. Uitkeeringen aan ingelanden

Totaal der uitgaven . .

Sluiten