Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

BALANS.

Ontvangsten ƒ

Uitgaven „

Batig saldo .... ƒ Nadeelig saldo . . . „

Aldus vastgesteld door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder bij besluit van'

De Voorzitter, (Schout, Dijkgraaf enz.)

De Secretaris,

Sluiten