Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

Volgnummer der begrooting.

Hoofdstuk VII, VIII, IX en X. Artikelen.

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

Art.

Art.

Art.

Art.

Trans-port

Kosten vallende op aanbestedingen . .

Nadeelig saldo der rekening over het vorig dienstjaar

Totaal van het Vilde Hoofdstuk

HOOFDSTUK VIII. Onvoorziene uitgaven.

Onvoorziene uitgaven

Totaal van het VlIIste Hoofdstuk

HOOFDSTUK IX. Buitengewone uitgaven.

Aanleg van nieuwe werken

Buitengewone herstellingen

Kosten van aanleg der gaarderboeken en hoefslagboeken

Aankoop van rentegevend goed ....

Afkoop van door den polder verschuldigde lasten

Aflossing van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gelden .

Tijdelijke belegging van kasgeld .... Totaal van het IXde Hoofdstuk

HOOFDSTUK X. Uitkeeringen aan ingelanden,

Uitkeering over Hectaren, Aren, Centiaren a ƒ per Hectare . . .

Totaal van het Xde Hoofdstuk

133

Bedrag der toegestane Totaal der

toegestane uitgaven na af- en

afschrijving. overschrijving, overschrijving.

Werkehjk uitgegeven.

Volgnummers

van de bijlagen der rekening.

Geraamd bij de begrooting.

Sluiten