Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

Volgnummer dei begrooting.

Hoofdstuk.

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN.

I

II. III. IV.

V.

VI. VII.

VIII. IX. X.

Verzameling der uitgaven. Uitgaven van huishoudelijk bestuur . . Kosten van invordering der polderlasten

Kosten van openbare werken

Bijdragen aan andere besturen ....

Kosten van beheer en Onderhoud der bezittingen

Rente en aflossing

Uitgaven niet onder de vorige Hoofdstukken behoorende

Onvoorziene uitgaven

Buitengewone uitgaven

Uitkeeringen aan ingelanden

Totaal der uitgaven . .

135

Bedrag der toegestane

afschriivinit.

overschrijving

Totaal der toegestane uitgaven na af- en overschrijving.

Werkelijk uitgegeven.

Volgnummers

van de bijlagen der rekening.

Geraamd bij de begrooting.

Sluiten