Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

BALANS.

Batig saldo ƒ

Nadeelig saldo ,

Op art van Hoofdstuk der Ontvangsten

(volgnummer ) behoorde ontvangen te worden ƒ

en is volgens bovenstaande rekening werkelijk ontvangen ƒ

Aldus opgemaakt door mjj, Penningmeester van den Polder

den 19 ... .

De Penningmeester,

Van het op art van Hoofdstuk der Ontvangsten (volgnummer ) te weinig ontvangen bedrag

van ƒ wordt hierbij oninbaar verklaard een bedrag

van ƒ zoodat nog te verhalen bhjft ƒ

Aldus vastgesteld door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Polder bij besluit van

De Voorzitter, (Schout, Dijkgraaf enz.)

Ontvangsten Uitgaven . .

De Secretaris,

Sluiten