Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

aan den penningmeester in zijn persoonlijk belang wordt uitgereikt. Blijft het echter berusten in het ambtelijk archief van den penningmeester dan is het stuk vrij van zegel. (Prov. blad 70 van 1912.)

Volmachten.

Zij zijn onderworpen aan formaat-zegel van ten minste 15 cent in hoofdsom.

Zij behoeven, mits niet notarieel verleden, niet geregistreerd te worden. [Het is waar, dat art. 23 der Registratiewet van 22 Frimaire an VII in het algemeen bepaalt, dat o.a. onderhandsche akten behoudens sommige uitzonderingen (tot welke uitzonderingen volmachten niet behooren) geregistreerd moeten worden, voordat daarvan gebruik gemaakt wordt bij openbare akte of in rechte of voor eenige „autorité constituée". Dit artikel is evenwel nader uitgewerkt in art. 47 van gemelde wet, hetwelk verbiedt aan rechters en scheidsheden om vonnis te wijzen en aan centrale en gemeentebesturen om een beschikking te nemen op niet geregistreerde onderhandsche akten. Waar dus art. 47 de polder- en waterschapsbesturen niet noemt, is er geen bezwaar om van ongeregistreerde onderhandsche akten van volmacht gebruik te maken bij polderverkiezingen of -vergaderingen.]

Sluiten