Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

ALPHABETISCH REGISTER.

De vet gedrukte cijfers geven de nummers der artikelen aan, de andere cijfers de nummers der leden van elk artikel.

Aanbestedingen en leveringen.

Bestuur stelt als regel de voorwaarden van — vast 95

Bestuursleden mogen niet deelnemen aan — ten behoeve van den polder 35

Openbaarheid der —, als zij een bij het bijzonder reglement bepaalde ' som te boven gaan 104

Onderhandsche — 116

Aanbevelingslijst. Zie: Bestuursleden.

Aanmaning. Zie: Sommatie.

Aanslagbiljet.

— ter zake van polderomslag . . 146

Afkondigingen. Zie: Bekendmakingen.

Afkoop.

— van omslagplichtigheid is verboden 143

— van de geldelijke bijdragen ter vervanging van hoefslagphcht . 158

Afschriften en uittreksels. Door den secretaris verstrekt en

onderteekend 69, 5

Kosten 109

Archief 69, 6, 7

Beambten.

Aanstelling 24, 64, 65, 5

Kunnen geen gemachtigden zijn 10, 2 Kunnen geen bestuursleden zijn . 33

Schorsing 65, 5

Ontslag 65, 5—7

Instructie 67

Eed of belofte 67

Jaarwedden en verdere belooningen 74,76

Toezicht van den voorzitter op

de — 123

Zie ook: Secretaris.

Penningmeester.

Begraafplaatsen. Vrijdom voor openbare — . 142,191

Begrooting.

Vaststelling 110,131—134

Inrichting ...... 130, 132, 192

Wijziging, af- en overschrijvingen 131 Uitgaven buiten eene — .... 136

Voorloopige — 134

In polders met minder dan zeven stemgerechtigde ingelanden . . 181

Beheeren (Afzonderlijke —). Stemrecht 4,4

Sluiten