Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153

Eed of belofte.

Bestuursleden 34, 59

Secretaris, penningmeester en verdere beambten 67

Vertegenwoordiger 176

Effecten.

Koopen, ruilen, vervreemden, bei zwaren en verpanden van —

113, c, 165, c

Eigenaar. Polders aan een — of aan meerderen in onverdeelden eigendom toebehoorend 182—184

Eigendommen.

Bestuur stelt als regel de voorwaarden van verkoopingen, verpachtingen en verhuringen van de — van den polder vast 102

Deze verkoopingen enz. geschieden als regel in 't openbaar .... 104

Wanbetaling van pachten of huren 106

Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden omtrent — . . . . 113, c, d, e, 165, c

Erfstellingen. Aanvaarden van — 113, f

Gaarderboek 144

Gecommitteerde ingelanden. Polders met — en eene Vereenigde Vergadering 170—173

Gedeputeerde Staten. Toezicht van — 164—167

Geldleeningen. Aangaan van — ... 113,* a, 166, a Waarborgen van rente en aflossingen van —, door anderen aan te gaan 113, b, 166, b

Geschillen 166

Gevaar (Dringend of dreigend —). Bevoegdheid van het bestuur bij — 96 Bevoegdheid van den voorzitter en

de andere bestuursleden bij — 125 Uitgaven buiten eene begrooting

bij — 135

Grenzen.

Omschrijving der — bij bijzonder

reglement 2

Schetsteekening 3

Grootboek (Inschrijvingen op het —). Koopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en verpanden van —

113, c, 165, c

Herstemming.

Bij verkiezingen 47, 48

In de vergaderingen .... 89, 90

HoefslagpUcht 149—159, 186—189 Omzetting van den — in de verplichting tot betaling eener geldelijke bijdrage 165

Afkoop dier geldelijke bijdragen . 158 Eerste opmaking der hoefslagboeken 186—189

Hoogheemraadschap. Polders, die aan het toezicht van een — onderworpen zijn 3, 3, 169

Huren. Zie: Eigendommen.

Ingelanden.

Omschrijving 4, 1

Stemgerechtigde — 4, 2

Gecommitteerde — .... 170—173 Polders met minder dan zeven

stemgerechtigde — ... 174—181

Zie ook: Vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

Sluiten