Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 25 —

nauwkeurig loopende klok, die dient om de plaats op zee te helpen bepalen.

Zoo was er nog heel wat werk te doen en de kapitein, de stuurman, de machinist en Frits bleven dus nog aan boord, terwijl de reeder zoo spoedig mogelijk terugkeerde naar zijn kantoor, waar hem nog zaken wachtten.

Frits hielp wat hij kon alles opbergen in de verschillende kasten en zoo ging er nog meer dan een uur verloren.

Ze waren juist gereed met hun arbeid en de kapitein had afgesproken, dat de stuurman de boot zou brengen naar de plaats, waar kolen geladen moest worden en hijzelf dan maar naar den Haag zou terugkeeren, toen er plotseling een telegram voor den kapitein werd gebracht. Kapitein Boersma maakte het open en Frits zag hoe op het gelaat van zijn oom eensklaps een heel ernstige trek kwam.

„Wat had dat nu weer te beteekenen. Weer zoo iets geheimzinnigs," dacht Frits.

De kapitein riep den stuurman en den machinist apart en Frits zag, hoe zijn oom met een bezorgd gelaat het telegram aan de beide anderen toonde.

Het telegram kwam van den reeder, die het direct na aankomst op zijn kantoor aan den kapitein gezonden had. Het luidde: J§

„Een bediende van kantoor vertelde me was op straat aangesproken door man met vreemd accent die vroeg wanneer Holland naar Rusland zou vertrekken. Wilde honderd gulden geven als bediende het zeide. Bestemming van Holland dus bekend en haast noodig. Sein aan bemanning

Sluiten