Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 38 -

zochten naar de opening, waardoor het naar binnen stroomde, doch vonden niets, tot plotseling de eerste machinist uitriep: „Ik heb het! De buitenboordskranen!"

En inderdaad, dat was het. De kranen, die voor de brandslangen waren bestemd en vanuit het schip naar buiten in het water leidden, waren geopend. Nu de oorzaak eenmaal ontdekt was kon men het euvel spoedig verhelpen, maar wie had in *s hemels naam die kranen opengezet??

Niemand, die antwoord kon geven op deze vraag.

De kapitein stond peinzend. Ja, dat moest het zijn. De een of ander had in opdracht van belanghebbenden bij het mislukken van de reis deze streek uitgehaald. Terwijl zij beneden in de kajuit zaten te praten moest er iemand, die eenigszins verstand had van machinerieën in de machinekamer zijn doorgedrongen om die buitenboordskranen te openen.

Maar wie was de schuldige?

Langs de kade slenterden eenige mannen en om • den hoek der huizenrij stond een politie-agent, maar niemand had er op gelet of er ook iemand aan of van boord ging. W+sfe

„Er is hier moedwil in het spel," zeide de kapitein en de machinist beaamde dit.

Ja, er was moedwil in het spel en daarom werd besloten, dat, zoolang ze nog aan wal lagen, steeds iemand aan het dek zou blijven om te voorkomen, dat er nog eens vreemden aan boord kwamen.

„Het beste is, dat niemand der verdere bemanning iets van dit voorval hoort," meende de kapitein en daarom gingen de beide machinisten dadelijk aan het werk om de machinekamer leeg te pompen.

Sluiten