Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— io6 —

de brug had gebracht. Toen was hij hoe langer hoe duizeliger geworden, zóodat hij op de bank was gaan zitten. Van wat er tusschen dat oogenbhk en het oogenbhk, dat hij in de kajuit de oogen opsloeg, was gebeurd, kon hij zich niets herinneren. Van het stooten op een onderzeeschen steen had hij niets bemerkt en zelfs wist hij niet eens, dat hij door den schok van de bank op de brug was gevallen.

Het bleek, dat het kopje thee, dat de loods op de brug had gedronken, in de kombuis was ingeschonken door den stoker Nadorst.

Dit bevestigde Frits' vermoeden en nu deelde hij het aan zijn oom mede en deze keek vreemd op en het den stoker Nadorst roepen.

De man erkende het kopje thee voor den loods te hebben ingeschonken.

„Wat heb je erin gedaan?" vroeg kapitein Boersma streng.

„Wat ik er in gedaan heb?" vroeg de stoker met het kalmste gelaat van de wereld, „wel niets, behalve dan suiker en melk".

„Hoe kwam het, dat je met je zwemgordel om liep, toen het ongeluk gebeurde?" vroeg de kapitein weer.

„Ik vond hier het vaarwater zoo gevaarlijk, dat ik elk oogenblik een ongeluk vreesde. We zijn er nu goed afgekomen, maar als bijvoorbeeld het schip op een rotspunt was opengescheurd, waren we binnen enkele minuten gezonken".

Op alle vragen gaf de man kalm antwoord, zonder zich van streek te laten brengen, maar vreemd was, dat hij zich volstrekt niet verbaasd toonde over het verhoor door den kapitein.

Sluiten