Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173 —

beurtenissen, steeds bij zich had gehouden, voor den dag, en beduidde den Russen met eenige moeite, dat hij papier wilde hebben.

Toenhij het had, begonhij den arbeid. Mooi was hetniet, maar de hoofdzaak was, dat de Russen hem begrepen.

Eerst teekende hij een stoomboot met den naam „Holland".

De Russen bekeken de tee-

Toen gingen oom en neef zitten sissen en blazen, terwijl zij hun bovenlijven, hnks en rechts en voor en achterwaarts bogen.

Dat beteekende: storm.

De Russen schenen het te begrijpen.

Frits teekende daarna hoe de „Holland" voor anker kwam en hoe later het vreemde zeilschip zijn anker liet vallen in den ankerketting van de „Holland".

Dit deel van het verhaal werd besloten met de teekening van een stoomboot, die op het strand zat en de twee Russen schenen alles te begrijpen.

Frits teekende daarna een huisje en wees in de richting, waar het stond.

Dadelijkbegrepen de Russen welk huisje bedoeld werd.

kening eens en begonnen te lachen.

Sluiten