Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— i8o —

of bediende was, dan wel in het visschersdorp thuis behoorde.

De gastheer, dat bleek door de behandehng, welke hij van de zijde der dorpsbewoners ondervond, was in die kleine gemeenschap op die afgelegen kaap een persoon van het hoogste gewicht. Met den grootsten eerbied werd hij door de visschers uit het dorp bejegend en Frits veronderstelde, dat hij een landedelman was.

Wel was de meubileering van het huis naar Nederlandsche opvatting niet bepaald rijk, maar toen de Nederlandsche gasten in de gelegenheid waren geweest, het inwendige van eenige der dorpshuizen te zien, kwamen ze tot de conclusie, dat, vergelijkenderwijze gesproken, de meubileering van het steenen huis overdadig weelderig was.

Zindelijk was het er ook, zooals in alle Russische woningen, die Frits later zag.

De mindere Russen zijn soms nogal vuil op hun kleeren, op hun lichaam en hun woning zijn ze evenwel zeer zindelijk, zoo was Frits' indruk.

En dan kenmerkten de Russen zich door een treffende gastvrijheid.

Het voedsel, dat op Kaap Intsy verstrekt werd, was bijna overdadig. Eenmaal per dag werd een overvloedig maal, dat vrij wel uitsluitend uit visch bestond, opgediend. Verscheidene malen per dag werden brood met vischkuit en mooten visch, glazen thee en verschillende smakelijke zoetigheden verstrekt.

Met de thee moesten de HoUandsche gasten eenigszins voorzichtig zijn. Hadden ze hun glas ledig, dan schoot er dadelijk iemand toe, nam het weg en even later stond het weder gevuld voor hen.

Sluiten