Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- i83 -

Kapitein Boersma, die zelf ook veel plezier in het zotte geval had, trachtte den visschers te beduiden, hoe het ongeval was ontstaan.

Een der Russen, een zwaargebaarde, meende het volkomen begrepen te hebben. Ja, ja, de bus had geopend moeten worden en de goede smaak van den erwtensoep dreef hem er toe, nog eens een poging te wagen zich van een portie meester te maken.

Hij plaatste, zonder dat iemand er op lette, nog eens een blik voor het vuur en toen het al goed warm was, stak hij er met zijn mes van boven een gat in, met het gevolg, dat de soep als een fontein opspoot, heel zijn baard bedekte en zijn gelaat verbrandde.

De man hief een schrikbarend jammergehuil aan, wat alleen ten gevolge had, dat alle getuigen van het vermakelijk tooneel nog meer schudden van het lachen.

Daarna toonde geen der Russische vrienden meer neiging zich op eigen houtje met de busjes soep te bemoeien.

Ter eere van de Russen moet gezegd worden, dat, als ze al ten opzichte van die lekkere Hollandsche soep eenigen snoeplust toonden, dit ook de eenige kwade eigenschap was, die men hun kon aanwijzen.

Verder waren ze zoo eerlijk als goud en zoo hulpvaardig mogelijk. Alles deden zij om den vreemdelingen zooveel mogelijk in alles ten dienst te zijn en en toen kapitein Boersma, die uit Nederland al Russisch geld had medegenomen, hun daarvoor een paar roebel wilde geven, wezen ze dit beleefd, maar ook beshst af.

Den dag na de gebeurtenis met de erwtensoep gingen kapitein Boersma, meester Monté en Frits eens een bezoek brengen aan het visschersdorp, een klein kwar-

Sluiten