Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 187 —

Ze konden er toch niet ten eeuwigen dage blijven!

Maar eenzaam en verlaten, ver van de bewoonde wereld zaten ze er wel. Kaap Intsy hgt op ongeveer 66° N.B. op de Oostkust van de vernauwing, die de Noordelijke IJszee en Witte Zee met elkander verbindt, op de zoogenaamde Winterkust, een der minst bevolkte en minst bezochte deelen van het Russische gouvernement Archangel, waartoe ook het in de geschiedenis der Nederlandsche zeevaart bekende NovaZembla behoort.

Het gouvernement Archangel is enorm groot en heel dun bevolkt. De stad Archangel was nog zoo ver, dat de mannen, om er te voet te komen, er, gezien het moeilijke terrein, bijna veertien dagen voor noodig zouden hebben, zonder gedurende den tocht zekerheid te hebben, °'s nachts onderdak te vinden. < Van den Nederlandschen consul te Archangel hoorden de schipbreukelingen van de „Holland" niets. Misschien was er wel een telefonische mededeeling gekomen, maar niemand kon hun dat vertellen, daar niemand op Kaap Intsy een taal sprak, die ze verstonden. Wel trachtten de Russen hun nu en dan inlichtingen te geven, maar van al wat deze brave menschen zeiden, verstonden de Nederlanders niets anders dan het woord „Holland" en een Russisch woord, dat klonk als „perragot" en, naar de Nederlanders spoedig begrepen, „stoomboot" moest beteekenen.

Als men iets vragen of mededeelen wilde, trachtte men dit voornamelijk te doen met gebaren, maar meestal was de moeite te vergeefsch. Merkwaardig was, dat de vreemde gasten op Kaap Intsy het best konden „praten" met den doofstommen jongen man,

Sluiten