Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 204 —

vrij veel bloed verloren, er uiterlijk wel op vooruit was gegaan. Hij had een tamelijk toonbaar gezicht gekregen.

• Deze scheervertooning was door enkele bewoners van het huis met belangstelling gevolgd en zij waren blijkbaar tot de conclusie gekomen, dat elke Nederlander het barbiersvak verstaat; ten minste de heer des huizes haalde twee scharen en een kam te voorschijn en verzocht met gebaren aan den matroos Gerrit hem het haar te knippen. Gerrit stemde gereedelijk toe en was reeds een oogenbhk later in een ander vertrek met dezen voor hem bijzonderen arbeid bezig.

Toen Frits na een minuut of tien eens ging kijken, was Gerrit erin geslaagd ongeveer een derde van den haardos van den gastheer af te pellen. Hier en daar zat nog een bosje haar en de rest was zoo kort mogelijk maar zeer ongelijk afgeknipt.

Frits wees Gerrit op het zonderlinge voorkomen van het behandelde gedeelte, maar Gerrit haalde de schouders op en zeide, dat dit immers wel weer bij zou groeien.

Toen even later de moeder van den gastheer eens kwam kijken, werd ze bleek van ontzetting en Gerrit werd beduid den arbeid te staken. Hij deed dit met een gelaat, waarop duidelijk te lezen stond, dat hij de handelwijze en opvatting dier Russen als buitengewoon dwaas beschouwde.

Dergelijke komische voorvallen werkten nu nauwelijks meer op de schipbreukehngen in. Hun ziel was niet vatbaar meer voor vroolijkheid en een goede grap vond geen weerklank meer bij hen. Te veel hielden ze zichbezig met wat de eerstvolgende dagen hun brengen zouden. De zoo vroeg ingevallen winter had de vrees,

Sluiten