Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 224 —

hotel op zijn kamer zat en bepeinsde, dat zijn oom nu elk oogenblik terug kon keeren, werd er plotseling aan de deur geklopt en even later trad de consul met een zeer bezorgd gelaat binnen.

„Er is iets heel ernstigs gebeurd," zeide de consul, zonder zelfs eerst te groeten. „Ik heb van de militaire autoriteiten bericht gekregen, dat de heele bemanning van de „Holland" is gearresteerd."

„Gearresteerd?" vroeg Frits verbaasd en verschrikt tegelijk.

De consul knikte bevestigend.

„En mijn oom, de kapitein?" vroeg Frits weder.

De consul knikte weder.

„En waarvoor?"

„Dat is me nog onbekend."

Frits zat terneer geslagen. Hij begreep er niets van, kon niet veronderstellen zelfs, wat er gebeurd kon zijn. De consul vertelde:

„Een uur of vier geleden kreeg ik bericht, dat de „Holland" naar Archangel werd gesleept en binnen enkele uren hier kon zijn. Waar zou worden aangelegd, kon nog niet met zekerheid worden gezegd. Ik wachtte op mijn kantoor op nadere inlichtingen tot ik daareven telefonisch de boodschap kreeg namens den militairen commandant van de stad, dat de geheele bemanning van de „Holland" was gearresteerd. De officier, die me dit mededeelde, wist zelf de reden ook niet. Alleen moest ik u mededeelen, dat u op vrije voeten kon blijven, maar dat u de stad niet moogt verlaten, dus zelfs ook geen tochten in de omstreken moogt maken. Morgen zou ik er wel meer van hooren."

Frits was geheel onder den indruk van wat hij hoorde.

Sluiten