Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

deel zijner troepen aan den Zuiddtjk laten ontschepen, en plunderende zijn zij naar Saardam getrokken, waarbij de bewoners öf vermoord werden, óf hun heil moesten zoeken in de vlucht. Brand en roof kenmerkten dien tocht. Ook het plunderen van een 130-tal huizen aan de Westzijde en het verbranden daarvan, benevens de strooptocht naar Westzaan, zijn geheel historisch. De genoemde Vrijbuiters hebben werkelijk geleefd en hun daden zijn naar waarheid beschreven. Hetzelfde mag ik beweren van den tocht van 't Hoen naar den Heer De Liques, den edelen Spanjaard, die later op zoo ridderlijke wijze zijn eerewoord tegenover den eenvoudigen Vrijbuiter inloste. Het deed mij genoegen, waar ik gedwongen was, zoowel van Hollanders als van Spanjaarden, veel ruwheid en wreedheid te moeten beschrijven, ook een plaats te mogen geven aan de schoone daad van dien Spanjaard. En met blijdschap kon ik haar zelfs een eereplaats geven.

C. JOH KIEVIET.

Sluiten