Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De jonge zwerver.

Langen tüd zat Marten als vernietigd bij de lijken van zün ouders, van wie hij zoo innig veel gehouden had. Ach, dat hg hen nu zóó moest wedervinden! Dat hij nu nooit meer hun vriendelyke stem hooren, nooit meer hun liefdevol oog zien zou. Thans waren zij hem ontnomen voor altoos door de wreede Spanjaarden, die hen goedsmoeds en zonder de minste noodzakelijkheid hadden vermoord.

Heer Jan Gerritsz kon het niet van zich verkrijgen den armen knaap alleen te laten, hoewel hy als op heete kolen stond, want hij brandde van verlangen om thuis te komen en te zien, hoe de zynen het maakten. Hoe vreesde hy, dat de vyanden ook te Saardam op barbaarsche wyze hadden huisgehouden, en wellicht waren ook zyn vrouw en kinderen door hun handen om het leven gebracht. Eindelijk,

Sluiten