Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Onder de Vrijbuiters.

Er zaten eenige mannen om de tafel geschaard. *t Waren allen boeren uit den omtrek, aanhangers van den Hervormden godsdienst, en trouwe volgelingen van den Prins van Oranje. De meesten ervan kende hij wel, want hij had ze meermalen in de hoeve zijner ouders ontmoet, en hij begreep dadelijk, dat zü hier bij elkander gekomen waren om te overleggen, wat hun na den inval van de Spanjaarden in Saardam te doen stond, 't Waren mannen in boersche kleeding, maar hun gelaatstrekken teekenden zoowel vastberadenheid als moed, schranderheid als list.

Bg de binnenkomst van Marten keken zü verwonderd op, en 't Oude Hoen, die tegenover Geerte, zyn vrouw, voor het raam aan de tafel zat, riep uit:

"Wel, — wie komt daar binnenstappen ? Dat is

Sluiten