Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PENSION ZONNEDUIN

DOOR

C. JOH. KIEVIET. Rijk geïllustreerd door JOH. BRAAKENSIEK. Prijs ingenaaid f 1.50 2e Druk. In prachtband f 1.90

Heerlijke tooneeltjes komen ook weer in dit boek voor, de heer Kieviet heeft zichzelf overtroffen, het tintelt van geest, daarbij zijn de illustraties van Johan Braakensiek prachtig geslaagd. „Een van de joligste boeken is wel dit „Pension Zonneduin" en tevens bevat het een ernstig lesje voor al te zeer op avonturen a la Sherlock Holmes azende jongens.

Het vroolijke gedeelte van dit boek is het beste, en ik kan niet anders, dan het aanbevelen, omdat zulk een frisch, hartelijk lachen, als waartoe deze lectuur onweerstaanbaar dwingt, voor oud en jong gezond is". N. van Hichtum.

UIT HET NOTULENBOEK VAN DORUS

DOOR

C.'jOH. KIEVIET. Met 6 illustraties en bandteekening van JOH. BRAAKENSIEK. . Prijs ingenaaid f2.40 — In prachtband f2.90

„Wij kunnen dit boek met een gerust hart aanbevelen, het is met evenveel opgewektheid als eenvoud geschreven, zoo recht uit het hart En uit het hart van iemand, die de jongens en meisjes, die hij beschrijft, door en door kent Geen opwindend boek vol romantische onwaarschijnlijkheden, maar een boek van menschen en dingen uit onze dagelijksche omgeving, spannend en in den besten zin humoristisch. Niemand minder dan Braakensiek gaf er uitmuntende illustraties bij." Panorama.

Sluiten