Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

menschen bij zijn vader over hem klagen, zóó bont maakte hij 't met zjjn kwajongensstreken. Maar vader Clans wilde geen kwaad van zijn zoontje hooren; hij dacht, dat men iets tegen 't kind had en nu maar wat zocht om hem in een verkeerd daglicht te stellen. Eindelijk verdroot het hem zóó, dat hjj zelfs, uit liefde voor zgn jongen, ging verhuizen naar de omstreken

uit liefde voor zijn jongen ging verhuizen.

van Maagdenburg, waar zijn vrouw vandaan was. Hij betrok een huisje aan de Saaie, doch stierf weldra, vrouw en kind in armoede achterlatend.

H.

Hoe Tyl Uilenspiegel zich in 't koorddansen

oefende en een streek met schoenen uithaalde.

Hoe grooter Tyl werd, des te minder was er huis met hem te houden. Zijn moeder had niets over hem te zeggen; zij kon den ondeugenden bengel, die maar geen ambacht wilde leeren, niet baas. Hij zat

Sluiten