Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

te lachen en riep de verzamelde menigte toe: „ik dacht, dat er, buiten mij, geen dwaas meer op de wereld te vinden zou zijn, maar nu bemerk ik, dat deze heele stad vol dwazen is. Als jullie mij verteld hadt, dat je zoudt gaan vliegen, zou ik het niet geloofd hebben, dat wil ik je wèl verzekeren; maar jullie schijnt zoo onnoozel te zijn, dien onzin van mij wèl voor goede munt aan te nemen. Hoort eens, brave burgers, ben ik soms een gans? Heb ik vleugels? — Neen? —Nu, dat zou ik ook denken! Vleugels bezit ik niet en die zou ik toch in de eerste plaats moeten hebben, om te kunnen vliegen, is het niet? O, o, wat een dwaze, onnoozele "menschen zijn er in deze stad!"

Daarop kwam hij naar beneden.

De menschen gingen uit elkaar. Sommigen

keken de menschen naar omhoog.

Sluiten