Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

waren boos, maar de meesten lachten toch en moesten t toegeven, dat Uilenspiegel, die looze snaak, wèl gelijk had gehad.

V.

Hoe Tyl Uilenspiegel de zieken in het gasthuis

op één dag, zondek medicijnen, op de been hielp.

Uüenspiegel kwam in Neurenberg en liet overal in de stad groote plakkaten aanslaan met de mededeeling dat hn raad wist tegen alle kwalen en gebreken. '

In dien tjjd waren er juist zóóveel zieken en gebrekkigen in het gasthuis, dat de vader van dat gesticht er geen raad mee wist. Bovendien gunde hii al dien stumperds van harte een goede gezondheid en ging Uilenspiegel dus eens opzoeken, om hem te vragen of twaar was, wat er op de plakkaten vermeld stond

„Zeker," zei Uilenspiegel.

„Dus ge zoudt al de zieken in het gasthuis wel op de been kunnen helpen?"

„Stellig; — ik reken er tweehonderd gulden voor." sprak Uilenspiegel.

Dit werd goed gevonden. Zoo gauw de zieken beter zouden zijn, zou Uüenspiegel zijn tweehonderd gulden krijgen, maar — zoo liet de looze snaak er edelmoedig op volgen: wanneer de zieken niet herstelden, zou hij ook mets voor de behandeling behoeven te hebben.

Ons Schemeruurtje. vi. «

Sluiten