Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

tien biggetjes op 't tooneel, stiet de tafel om en

't lieve leven was gaande! Het varken en de biggetjes namen ieder een broodje en liepen er mee weg. Misschien volgden de omstanders hun voorbeeld wel,

maar aat staat met m de geschiedenis opgeteekend.

Wèl lezen we, dat Tyl 't geval van den komieken kant bekeek en er hartelijk om lachte. „Zie nu eens aan," zoo rien

die een broodje stal. hü uit, „ik had brood,

maar niemand gaf mij wat, integendeel, 't werd mij nog onder de handen weggestolen. Dat spreekwoord deugt niet, hoor!"

namen ieder een broodje.

Hn wilde toen toch maar niet langer in Halberstadt büjven en ging naar Brunswijk.

VU.

Hoe Tul Uilenspiegel zich in Brunswijk bij een bakker verhuurde.

In Brunswijk kwam Uilenspiegel al spoedig in kennis met een bakkerspatroon. Hij vertelde hem, dat hij

Sluiten