Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

tnd gepeinsd te hebben, in zichzelf, „dat je geen waar kunt hebben, hoe vreemd of bijzonder ook, of in Brunswnk kan je er nog goed geld voor maken."

Daar 't juist St. Nicolaasavond was, ging Uilenspiegel dus met znn mand op het kerkplein staan, en waarlijk, in een ommezien verkocht bij al zijn uilen en meerkatten. Hij kreeg er zelfs nog veel meer geld voor, dan hij den bakker voor het deeg had betaald.

Toen dit zijn voormaligen patroon ter oore kwam, kreeg hn spijt over den matigen eisch, dien bij Uilenspiegel gesteld had. Hij liep gauw naar 't plein voor de St. Uïcolaaskerk, om óók nog de kosten voor 't bakken dezer dingen van Uilenspiegel terug te vragen.

Maar Tyl Uilenspiegel was al verdwenen. De bakker zag hem nooit terug.

vin.

Hoe Tyl Uilenspiegel zich als torenwachter

bit den graaf van ANHALT gedroeg.

Met lang hierna bood Tyl Uilenspiegel den graaf van Anhalt zijn diensten aan. Deze was toen juist in een strijd met een anderen hoogen heer verwikkeld en had dus veel ruiterij en voetvolk op de been. Al die menschen moesten dagelijks van het noodige worden voorzien. Dat was geen kleinigheid!

Uilenspiegel, die als torenwachter op den uitkijk

Sluiten