Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

X.

Hoe Tyl Uilenspiegel uit 't hertogdom Luneburg verbannen werd, maar er toch weer in kwam.

Bij Zeil, in Luneburg, had Uilenspiegel zich, door den een of anderen streek, het ernstig misnoegen van den hertog van Luneburg op den hals gehaald. Dit was zelfs zoo hoog geloopen, dat de hertog hem uit zg'n land verbannen had. Wanneer Uilenspiegel het mocht wagen zich nog in Luneburg te vertoonen, zou hij gevangengenomen, ja, zelfs ter dood gebracht worden.

Uilenspiegel trok zich van deze bedreigingen niets aan. Als 't zoo uitkwam, nam hij zijn weg toch weer door 't verboden land.

Op zekeren keer was dit weer 't geval. Vrooüjk reed

hij voort, toen hg — kon 't ongelukkiger treffen

den hertog zelf, aan 't hoofd van een troep gewapende ruiters, zag naderen. Vluchten zou niets baten. Ineen ommezien zouden zij hem ingehaald en van 't paard gesleurd hebben en dan, ja, dan zou de hertog zeker onmiddellijk, op de plaats zelf, zijn bedreiging ten uitvoer laten brengen.

Uilenspiegels gevat brein zag maar één uitweg om 't gevaar te ontkomen. Hij moest er zijn paard aan opofferen, maar, als hij 't niet deed en door de gewapende bende overvallen werd, zou zijn paard erwaarschijnhjk ook niet 't leven afbrengen en misschien nog erg moeten lijden. Voordat 't dier wist wat er met

Ons Schemeruurtje. vi. 3

Sluiten