Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

en zei: „rnd maar gauw weg met je aardrijk en kom niet weer terug, anders neem ik je nog met paard en kar gevangen en dan loopt 't stellig niet goed met je af."

Hierop sprong Uilenspiegel op zijn paard en reed het land uit; de kar liet hij voor den burcht staan.

XI.

Hoe Tyl Uilenspiegel te Peaag, ln Bohemen,

ALLEN GELEERDEN AAN DE UNTVERSITErT DE LOEF AFSTAK.

Uilenspiegel zag niet op tegen een reisje. Nu verhaalt de geschiedenis ons weer, dat hij zich te Praag, in Bohemen, bevond.

Daar gaf h\j zich uit voor een grooten magister (meester), die zelfs de moeielijkste vraagstukken, waarmee andere magistri geen weg meer wisten, oplossen kon. Hij schreef groote plakkaten en het die overal, op goed zichtbare plaatsen, in de stad aanslaan.

De geleerde heeren der hoogeschool vonden dit allesbehalve prettig. Zij staken de hoofden bij elkaar en beraadslaagden te zamen, hoe zij hiermee aan moesten. Wacht, zij wisten 't al: ze zouden Uilenspiegel, in 't openbaar, vragen voorleggen, die hij onmogelijk zou kunnen bëantwoorden. Als hij dan met den mond vol tanden voor hen stond, zouden zij hem bespotten en den draak met hem steken kunnen. Dan was die pocherij meteen uit en hadden zij hun waardigheid

Sluiten