Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

„Wie doet wat hem gezegd wordt, krijgt geen slaag," sprak Uilenspiegel met een onschuldig gezicht.

„Ja, ja, dat is alles goed en wel," zei de schoenmaker — „maar ik meende natuurlijk, dat je een paar kleine schoenen zoudt maken en daarna een paar groote en zoo voort. Let voortaan alsjeblieft wat minder op de woorden, en wat meer op de bedoeling er van."

„Best, baas," zei Uilenspiegel gehoorzaam, Het zich 't verknoeide leer afnemen en een nieuwen lap geven en luisterde toen gedwee naar de opdracht van den patroon: nieuwe schoenen over een leest te maken.

De schoenmaker ging weg.

Veel rust voor een kalm wandeHngetje zou bjjj toch nog niet hebben. De nieuwe knecht bleef hem te veel in de gedachte. Opeens bleef hij staan en poogde zich de woorden, die hij gezegd had, toen hij hem de laatste opdracht gaf, precies te binnen te brengen. De man schudde een paar maal haastig het hoofd en Hep toen, zoo gauw hij kon, naar huis terug.

Warempel! Zijn voorgevoel had hem niet bedrogen; Uilenspiegel zat al de schoenen over de kleine leest te snijden.

„Hoe is 'tmogeHjk!" riep de man uit; „wat moeten we nu met de groote schoenen beginnen? Nu passen ze immers niet bij elkaar!"

„En u hebt gezegd, dat ze allemaal over één leest moesten worden gemaakt," zei Uilenspiegel, — en wat de schoenmaker, die heel ontevreden was, ook verder aanvoerde, Uilenspiegel kwam steeds weer met ditzelfde antwoord voor den dag. Dit verdroot den man

Sluiten