Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

zóó, dat hij Uilenspiegel niet langer in zijn huis wou zien. Maar eerst moest hij hem al 't verknoeide leer

betalen, zei hij.

„O, er is bij den leerlooier nog meer te krijgen," sprak de brutale Tyl,Jging weg en stak toen zijn hoofd nog eens door de ruiten teneinde den schoenmaker toe te roepen: „ik zal maar niet „tot weerziens" zeggen, hé?"

Daarop maakte hij zich snel uit de voeten.

Je wilt zeker wel gelooven, dat de

schoenmaker blij was hem kwijt te zijn.

XVIII.

Hoe Tul Uilenspiegel blt een kleermaker naaide.

Toen Uilenspiegel in Bern kwam, gaf hij zich voor kleermakersgezel uit. Hij vond weldra een baas en kon

stak toen zijn hoofd door de ruiten.

Sluiten