Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

Maar dat was mis! De „haas" werd wel even door de honden in 't nanw gedreven, doch ontsnapte toen met een behendigen sprong en — — klauterde ving een boom in, terwfil hn „miauw" zei.

Wat stonden zijhallen te kijken!

Tyl Uilenspiegel,*die stilletjes was komen aansluipen, had de grootste pret.

Later, toen de rust weergekeerd was en menschen

Wat stonden zij allen te kijken.

en honden den tuin verlaten hadden, haalde hn Poesjenel uit den boom, ontdeed haar van thazevel en bracht haar naar huis, waar hij haar, volgens belofte, op een lekker boutje en een schotelvol versche melk trakteerde.

XXIII.

Hoe Tyl Uilenspiegel bij een leerlooier huishield.

Van Leipzig ging Uilenspiegel naar Brunswijk. Hij

Sluiten