Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

of ik zie nog wel kans hem wat voor 't lapje te houden' Nadere uitlegging behoef ik u met te geven; 'tzou een beleediging zijn voor uw groot verstand." —

XXV.

Hoe Tyl Uilenspiegel een geoote tasch wou laten maken.

In die dagen was 't mode met groote, haren tasschen te loopen. Natuurlijk moest UilensnieerAl Ar nnV znn

een in zijn bezit hebben. Hij was toen juist in Hammelstadt en ging naar een zadelmaker om er een te bestellen.

,,'t Moet een mooie, groote tasch wezen," zei hij.

„Hoe groot ongeveer?" vroeg de man beleefd.

„Groot genoeg," zei Uilenspiegel.

De zadelmaker vond dit wel niet een heel duidelijke opgave, maar hij had al zooveel van die tasschen gemaakt, dat hij er ziin hoofd niet verder ttiaa hrnir ttü

zou de grootste maat maar nemen, dacht hij en daarmee uit.

Toen Uilenspiegel terugkwam en de tasch bekeek, was hij er evenwel niets over tevreden. „Dat is een tascbje," zei hij; „maak er toch een, die groot genoeg is !"

De man nam nu een heele koehuid en maakte zoo'n groote tasch, dat er wel een kalf in zou kunnen.

JNog was Uüenspiegel met tevreden. „De tasch is

Ona Schemeruurtje. VI. g

Sluiten