Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ging hij weg en het den zadelmaker met al ziin tasschen zitten. De twee gulden kon hij houden, dit was tenminste nog iets.

XXVI.

Hoe Tyl Uilenspiegel tweemaal op een

gemakkelijke manier aan vleesch kwam.

*»S i?1*^' ü^spiegel zich ook eenigen tiid

bSend'Jftond b« b^gerij en studenten DeKenn a,1s <*ati ^ïitn •

wuw oviuouu, voor wien men on ziin hoede moest zijn. En tóch kon 'tnog gebeuren, dit hij een burger te slim af was! Luistert maar eens'

Op zekeren dag kwam hij in de vleeschhal en bekeek de verschillende uitgestalde vleeschwaren

Een van de slagers, voor wiens worsten, sauciisies en lendestukken hij langen tijd staan bleef vroeg hem of er met iets van zijn gading bij was, dat hij mee

U(««x ïuu wiiien nemen.

Uüenspiegel vroeg: „wat zal ik dan meenemen?» beeld» m001 Stui vleescb om te braden, dit, bijvoor-

„Best," zei Uüenspiegel daarop, greep 't, en wou er mee wegloopen. ^ '

De slager schoot echter naar voren en riep hem tot verantwoording.

83

Sluiten