Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

Maar laten we zóó afspreken: als je woorden zegt, die mij goed bevallen, kan je 't vleesch meenemen." Hij vond zichzelf mogelijk wel heel edelmoedig; wie

weet had hij ook nog allerlei snmme

overleggingen achter de hand hoe

het zij, hij ging op Uilenspiegels voorstel in, zooals je bemerkt.

„Ik zal 't vleesch zelfs niet aanraken, als mijn woorden je niet bevallen," beloofde Uilenspiegel nog. Hij draaide zich op zijn hielen om, het zijn blikken door de hal gaan en riep, juist toen de slager ongeduldig zou worden, omdat hij nog niets hoorde, zoo hard hij kon: „komt, brave burgers, koopt alleen bij dezen man!" „Nu," zoo het hij er dadelijk, zich tot den slager wendend, op volgen, „hoe staan die woorden je aan?"

„Ik kan niet anders zeggen, dan dat ze mij best bevallen, maar—"

Uilenspiegel gunde hem evenwel niftt, rlan tiirl uit te snreken.

en liet den slager staan. >>Vrienden)» zei de om¬

standers, „jullie hebt nu gehoord, nietwaar, dat 't vleesch mij van rechtswege toekomt. Ik heb 't genoegen jullie met elkaar te groeten." Meteen wandelde hij, met zijn buit onder den arm, de hal uit, en het den slager staan.

Sluiten