Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXvTLT.

Hoe Tyl Uilenspiegel zich bij een koopman vooe kok uitgaf.

In Windesheim woonde een rijke koopman; hij had een mooien, grooten tuin buiten de stadspoort en ging

daar eiken dag neen om er een luchtje te scheppen. Bij zoo'n gelegenheid zag bij Uilenspiegel aan den kant van den weg in 't gras liggen. Hij maakte een praatje met hem en 't gevolg er van was, dat hij den loozen snaak, die zich voor kok uitgaf, vroeg bij hem in dienst te komen.

Toen zijn nieuwe patroon zijn naam wilde weten, zei Uilenspiegel, dat hij Bartholomeüs heette.

Dien naam vond de koopman tft lnnp- vnnr hniseliik fffthmilr. Hii

een luchtje scheppen. er )}Thol» van maken.

„O, 't is mij precies 't zelfde hoe u me noemen wilt," sprak Uilenspiegel onderworpen en was dadelijk bereid met den koopman mee naar den tuin te gaan, om allerlei kruiden te plukken, die voor de keuken noodig waren.

„We krijgen Zondag gasten," zei de koopman; „de kruiden moeten voor 't vullen der kippen gebruikt worden."

90

Sluiten