Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar was 't zeker koel genoeg.

geen vrees zijn. — De andere benoodigdheden voor den maaltijd kwamen naar den eisch in potten en pannen

op 't vuur.

Toen de gasten aanwezig waren, vroeg de koopman ongemerkt aan zijn kok, of alles goed was uitgevallen.

„Alles is klaar,

op 't vleesch na,"

antwoordde deze. „Waar heb je dat dan?" vroeg de koopman verschrikt.

„4.11 ueii Keiaer,

tusschen twee vaten bier; ik wist geen koelere plaats tebedenken. TJhadt immers gezegd, dat 't niet mocht verbranden en aan den koelen kant gehouden moest worden?"

„Is het dan nog niet eens gebraden?"

„Neen, ik wist

in potten en pannen op 't vuur.

niet wanneer u 't gebruiken wou."

Goede raad was duur. De koopman besloot zijn gasten 't geval maar precies zoo te vertellen. —

93

Sluiten