Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

„Nu, zn beschouwden 't als een grap en lachten er hartelijk om, maar de gastvrouw dacht er niet zoo licht over. Toen zij weer met haar man alleen was, zei ze, dat hij dien nieuwen kok toch maar liever den dienst moest opzeggen. Wat een rare manier van doen was dat nu, bijvoorbeeld, vandaag geweest; de dwaasheid stond toch ook eigenlijk op 's mans gezicht te lezen. Zij had trouwens dadelijk al gedacht: „wat is dat voor een vreemden snuiter?" —

ze beschouwden 't als een grap.

„Nu ja, nu ja," sprak de koopman, „ik geloof ook wel, dat je gelijk hebt, maar hij kan zoo praten "

„Dat hij je heelemaal zou inpakken," vulde zijn vrouw aan; „ja, dat is klaarbhjkelijk zijn sterke punt."

„Nu, weet je wat, ik zal hem den dienst opzeggen, maar eerst wil ik nog wat nut van hem hebben op mijn reis naar Goslar. Hij kan ook rijden en heeft vroeger zelfs als kamerdienaar gereisd; ja, de man is van alle markten thuis."

Sluiten