Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

te laten smullen. Je zult alleen zijn. We hebben niemand anders gevraagd. Ik kom zoo dadelijk ook." • / Tyl Uilenspiegel deed, zooals hij zei. Ditmaal stond de deur van 't huis open, en in de keuken was de vrouw van zijn nieuwen vriend druk aan 't koken en braden. — „Och," sprak Uilenspiegel, na haar begroet te hebben, „nu heeft uw man zooeven op de markt zoo'n grooten

„als een van jullie tenminste maar thuis was gebleven!"

visch cadeau gekregen, dat hij hem onmogelijk alleen naar huis kan krijgen, 't Beste zal wezen, dat u er even met 't meisje heen gaat; hij is bij dien en dien. Bi zal .wel zoo lang op 'teten passen; 'k ben vroeger kok geweest, moet u weten."

Dat stond haar wel aan. Vlug toog ze er met haar meisje op af, maar wat was dat? Onderweg kwam ze haar man al tegen, zonder visch. Ja, hij wist zelfs niets van een visch af!

Sluiten