Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

zoo lang met zijn huisgenooten bij een der buren binnen.

Tyl Uilenspiegel kookte, braadde, stoofde en bakte naar hartelust en deed zich toen te goed aan znn feestmaal, dat hem kostelijk smaakte. —

XXX.

Hoe Tyl Uilenspiegel melk kocht.

Uüenspiegel kwam in Bremen en zag, dat de boerinnen daar veel melk aan de markt brachten.

Op zekeren dag zette bij een groote, leege knip op 't marktplein, kocht alle melk op, die er op dat oogenblik aanwezig was en biet ze de boerinnen zelf in de kuip gieten. —

Dat gaf me een gedrang, maar Uüenspiegel wist wel orde te honden.

„Wacht eens even," riep hij uit, „deze vrouw heeft zooveel gegeven, en die zooveel en gene weer zooveel. Voorzichtig aan, dat jullie niet morsen. Beurt om beurt, anders gooi je me die kostelijke melk nog over de markt."

Zoo ging 't door, totdat al de melk in die eene kuip was uitgestort. — Voor dien tgd, zei Uüenspiegel, zou hij geen oog op de betaling kunnen houden. Ze moesten dus wachten, totdat hij de melk bijeen had.

De boerinnen gingen in een kring op de markt zitten, totdat er geen nieuwe aanvoer meer kwam en de kuip boordevol was.

Sluiten