Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

„We hebben zoo'n dorst! Breng ons nog wat te drinken!" bevalen de koopheden.

„Die Saksers moeten ook altijd drinken; zelfs 's nachts kunnen ze een mensch niet met rust laten," bromde de waard en riep de meid, om er voor te zorgen.

De meid stond op en ging naar de keuken, om licht

den wolf met opengesperden muil.

op te steken. Daar zag ze plotseling den wolf met opengesperden muil voor zich staan.

Zij schrikte zóó, dat ze 't licht het vallen en naar buiten liep.

Uilenspiegel en de koopheden riepen nog steeds, dat ze drinken wilden hebben.

De waard dacht, dat de meid niet wakker had kunnen worden, en riep nu den knecht.

Deze stond op en ging ook naar de keuken om licht

Sluiten