Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

dichterlijke verhalen, die ons tevens veel leeren over oude zeden en gewoonten.

Van die zeden en gewoonten moet ik nog even iets zeggen.

We weten allemaal wel, dat de menschen acht honderd jaar geleden over een heeleboel dingen anders dachten dan wij; ze waren over 't geheel wat ruwer, vonden het bijvoorbeid mooi en edel als een misdaad persoonlijk gewroken werd, door hem tegen wien de misdaad was begaan; een misdaad ongewroken te laten, den misdadiger vergiffenis te schenken, werd toen allicht laf gevonden, een man onwaardig. Zóó zouden er nog heel veel verschilpunten op te noemen zijn; maar evenals nu werden trouw, eerlijkheid en moed tot de hoogste deugden gerekend; dat kunnen we ook ontdekken in de verhalen van Robin Hood.

Jullie hebt wel in de geschiedenis gehoord van Willem den Veroveraar, die in 't jaar 1066 uit Normandië naar Engejand overstak, in den slag bij Hastings de Angel-Saksers (toen bewoners van Engeland) versloeg, en zich tot koning van Engeland liet kronen. Hij bracht natuurlijk een groot gevolg van Normandiërs mede, en de aanzienlijken onder hen kregen al gauw de hoogste posten in het nieuwe lajid. De oude bewoners werden meer en meer verdrongen door de veroveraars. Ze moesten de meeste belasting opbrengen en zich met de laagste en slechtstbetaalde posten tevreden stellen. Velen van die oude Angel-Saksische graven en hertogen konden dat niet verdragen en vluchtten in de bosschen, waar overvloed van wild en planten voor hun levensonderhoud te vinden was. Maar ze stelden zich er niet tevreden mee, zich terug te trekken: natuurlijk bleef in hen een haat tegen de vreemdelingen, die hen verdrongen hadden, en ze gaven dikwijls uiting aan dien haat door rooftochten te onderne-

Sluiten