Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

voor zijne voeten neervallen. Hij raapte het op en zag dat het aan hem zelf geadresseerd was.

Toen hij het doorlas, werd hij beurtelings rood en bleek en krabde zich verwoed achter zijn oor.

HOOFDSTUK VI.

Koning Richard had zooveel gehoord van Robin Hood en zijn vrienden, dat hij meer en meer den lust in zich voelde opkomen, dien „koning van 't woud" in zijn eigen rijk te zien. Richard Leeuwenhart was dapper, nooit bevreesd voor gevaren, hoe groot ze ook schenen, en daarbij belust op avonturen, dus voelde hij iets voor dien anderen dappere, van wien iedereen den mond vol had.

Dus reed de machtige koning van het groote rijk met een twaalftal van zijne edelen naar Nottingham, in de hoop, den vogelvrij-verklaarde te zullen zien.

In de voornaamste herberg namen ze hun intrek, maar verscheidene dagen verliepen, zonder dat Robin Hood zich in de stad of den naasten omtrek vertoonde.

Toen werd de koning ongeduldig, en besloot, zich in het woud te wagen, in Robins eigen rijk.

Vermomd als monniken reed hij met zijn edelen naar het bosch.

Robin Hood en zijne vrienden zagen den stoet aankomen, en daar de monniken van den kant van eene naburige abdij kwamen, meende Robin, dat ze daar thuis behoorden. Den koning zag hij voor den abt aan, en hij verheugde zich er

Sluiten