Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

Hood niet had kunnen achterhalen.

En toen hij bij zijne thuiskomst vernam, dat Robin in Londen was geweest en zelfs in het koninklijk slot, werd hij een oogenblik woedend.

Maar binnen het 'slot kwam de koningin haar gemaal tegemoet.

,,Welkom, mijn koning en gemaal!" sprak ze. „Robin Hood, de dappere schutter, is hier geweest, om u te zoeken."

Nu barstte koning Richard plotseling in lachen uit.

„En ik zoek hem al drie weken lang!" riep hij uit. „Als de schelm mij ook zoekt, hebben we geen van beiden geluk gehad."

Jaren later, toen koning Richard was gestorven, zond zijn opvolger nogmaals boden naar Robin Hood om hem te overreden, weer naar Londen te komen, maar ze keerden ongelukkig terug. Robin en zijne mannen hadden hun alles afgenomen, wat ze aan geld en kostbaarheden bij zich droegen.

En alles, wat hij den koninklijken boden had afgenomen, zond Robin aan de koningin, met zijne eerbiedige groeten.

Toen kwam de koningin op een inval.

Ze riep een vertrouwden page bij zich, en gaf hem bevel, naar Nottingham te gaan, om te trachten, Robin Hood te zien te krijgen. En fluisterend gaf ze hem de boodschap mee, die" hij aan Robin had over te brengen.

De page voldeed terstond aan het bevel en ging op weg.

In Nottingham trad hij de voornaamste herberg binnen, en dronk een glas Rijnwijn op de gezondheid van de koningin.

Naast hem zat een edelman. Deze zag aan zijne kleeding,

Sluiten