Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Ik heb eenige der voornaamste legenden, die over Robin Hood in omloop zijn, verteld.

We zien hem uit die verhalen vóór ons als een man zonder vrees, die nooit zwakken aanviel en nooit valsch was, maar die de vreemde veroveraars haatte en allen, die met hen verbonden of door hen begunstigd waren. Vooral spreekt uit de verhalen zoo duidelijk zijn vroolijkheid en de trouw aan zijn vrienden, de trouw, dien de vrienden wederkeerig jegens hem koesterden.

Al lijkt naar onze opvattingen veel in zijn leven ruw; we moeten hem zien in zijn tijd.

Heb jullie opgemerkt, dat er ook in andere opzichten heel wat verschil was met onzen tijd ?

Wij vinden b.v. om geld spelen en wedden een leelijk, minderwaardig iets, maar in dien tijd was het gewoonte, deden zelfs geestelijken er openlijk aan mee.

Zoo zien we vele opvattingen veranderen, maar door alle eeuwen heen blijven trouw en dapperheid bewonderd, en daarom wed ik, dat de meeste lezers en lezeressen wel iets voelen voor Robin Hood. In Engeland leeft zijn naam op allerlei wijzen voort; men vindt er straten en pleinen naar hem genoemd en ook een baai aan de kust, dicht bij Scarborough; dichters hebben hem bezongen, hij is de held van tooneelstukken en opera's.

Een bron in het woud van Scarborough heet de bron van Robin Hood; een groote steen daar dichtbij heet de Stuiverssteen van Robin Hood, zoo genoemd omdat Robin, volgens, de overlevering, dien gebruikt heeft bij het prijsgooien. Zoo vindt men door heel Engeland en Schotland zijn naam telkens weer.

Sluiten