Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

wist ze dat? Alle oogen waren op hem gericht En hij was nog niet gereed met een antwoord.

„Ik— ik—" stotterde hij; maar Bertha hielp hem uit de verlegenheid:

„Fraai jonkl newaar, gij gaat voor pastor leeren? En 't is daarvan, dat gij vele weten moet, wat wij niet en meugen weten. Papal ik belove voor Charles, dat hij nieten zal doen, of 't zal voor uwen profijt zijn. Alzoo, gij zult uw positie kunnen houden 1"

Bertha deed den heelen avond haar uiterste best, om allen weer in den goeden toon te stemmen; doch 't lukte haar niet Charles sprak geen woord en ging veel vroeger heen dan anders. Hij voelde zich als een verrader, die verraden was.

Sluiten