Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

als een eenling tegenover haar te staan gelijk een kampvechter. Machtig sprak het in hem: gij moet God liefhebben en met blijdschap Zijn wil doen op aarde, gelijk de engelen het doen in den hemel.

En hoe duidelijker hij die waarheid zag, hoe zekerder het voor hem werd, dat hij nooit, nooit God had hef gehad. Wilde het dus goed komen, dan moest er een aanvang worden gemaakt met God lief te hebben. Wanneer? 'sMorgens zei hij: 'k moete nu ambachten;,'t enden den dag ga ik er op peizen 1 En's avonds zei hij: Ik ga wachten toe morgen 1 — En als dan de morgen gekomen was, verlangde hij naar de komst van zijn knecht, om hem te overladen met bezwaren tegen den al te hoogen eisch. Kon er maar afgedongen worden, 't ware zooveel lichter, om tot een besluit te komen.

Doch als Edmond dan gekomen was, en Vermeule hem tegemoet kwam met allerlei bezwaren, zie, dan was het zoo eigenaardig, dat de knecht volkomen met zijn baas instemde. „Baas! gij peist juist lijk ik. 'k Zeggen ik ook: 't is te vele; 'nen mensch en kan datte niet Maar ik ga u zeggen, baas! wat ik gepeisd hebbe, luistert! Bijaldien ons Heer 't vraagt van ons, dat wij Hem van herte geerne zullen zien, en altijden zullen beminnen, lijk ik Bertha geerne zie en beminne, en bijaldien wij Zijnen wille altijden moeten doen in al 'tgeen we klappen en peizen en doen of niet en doen, — zoo, ik zegge: 't is daarvoor dat we den Onzen Vader moeten lezen met het rechte bedoel. Versta je gij datte, baas?"

„Niet heelegansch, Mongl dóe vors!"

„A wal en versta je gij datte niet? Luistert! Toe wat dient het als je je gebeden leest? 't Is d'r voor, dat je zoudt verkrijgen dat hetgeen je niet en hebt Als je entwat hebt j' en moet er geen Onze Vaders of Weest-gegroeten voor lezen. Zóó, ons Heer heeft aan zijn heilige Apostels geleerd, den Onzen Vader te lezen, daarmee ze mochten verkrijgen, dat ze kosten de wille Gods doen. Alzoo, z' en kosten 't uit heur eigen niet Wij kunnen wij het ook niet

De Vlaamsche spitsbroeders 5

Sluiten